НАШИЯТ ЕКИП Е ВИНАГИ В ГОТОВНОСТ ДА МОНТИРА 
ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ
за ВАШИЯТ ЕЛЕКТРОМОБИЛ

екипът на Колко?Ток е предпочитан партньор на BMW България

Довери са на качеството и професионализма!

 
 
Кратко видео, което ще ви разясни видовете зареждане и очакваната скорост/продължителност

Заяви ОГЛЕД (Home CHECK)

Защо е нужен оглед? Това е проверка на място в дома на клиента от сертифициран електротехник. На база резултатите от тази проверка, клиентът получава информация за текущото състояние на домашната си електическа инсталация и как то ще повлияе на времената на зареждане на електрическия автомобил. Като краен резултат от огледа, клиентът получава подробна информация и оферта за изграждане на всичко необходимо, както за монтажа на самата зарядна станция, така и за необходимото надграждане и подобряване на сградната електрическа мрежа.


Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

ПРОФЕСИОНАЛЕН

Оглед на съществуваща електрическа система (Home CHECK) и Оферта

Квалифициран експерт ще огледа възможностите на адреса, ще провери захранващото табло и детайлно ще планира захранващото трасе. Чрез получената офертата, ще придобиете яснота за всички разходи.

Може да разчитате на нас за всичко от А до Я.

МОНТАЖ в удобен за Вас ден и час

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

ИЗБЕРИ ПОДХОДЯЩА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ ЗА ТВОЯТА КОЛА 

Препоръчани и тествани модели на склад и с поръчка.

Odoo - Sample 1 for three columns

ЗА ДОМЪТ

от  1199 .00


Домашна зарядна станция VESTEL с мощност ot 3.4 до 22 kW. 
Odoo - Sample 1 for three columns

ЗА ОФИСА

от  5511 .00


Паркинг зарядни станции мощност до 22 kW и 2 бр. куплуги за зареждане и контрол на достъпа.


Odoo - Sample 1 for three columns

DC УЛТРА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ

от  65000 .00


Паркинг зарядни станции мощност до 50 kW, контрол на достъпа, опция за система за таксуване, многожество изводи, статус на зареждане.

За съжаление това може да се случи и на Вас, в случай на неправилен монтаж !!!
 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ?

Нека разделим зареждане на два вида – стандартно масово AC зареждане и бързо DC зареждане. За да заредиш кола от AC станция просто включваш стандартен Тип 2 кабел в станцията и в колата. DC зарядните станции си имат собствени кабели, които включваш в съответния контакт на електромобила. Всяка електро кола може да се зарежда и от стандартен битов шуко контакт, но това може да отнеме много време (8, 10 или много повече часа) и не е сигурно и безопасно като от зарядна станция.

През 2019 г. в България вече има над 150 зарядни станции. Голямата част от тях са AC устройства. Броят им нараства с бързо темпо и очакваме през 2020 г. те да са няколко хиляди, част от които бързи DC станции.

Колко време трае едно зареждане на електромобила?

Зависи от електромобила. Със 7,7kW монофазно зарядно може да отнеме 5-8 часа. DC зареждането обикновено отнема 30-50 минути до 80%.

Single-phase AC Single-phase AC Single-phase AC Three-phase AC Three-phase AC 50kW DC 100kW DC 120kW DC (Tesla)
0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 10-80% 10-80% 10-80%
10A (up to 2.4kW) 16A (up to 3.7kW) 32A (up to 7.7kW) 16A (up to 11kW) 32A (up to 22kW) - - -
~12km/h ~20km/h ~40km/h ~59km/h ~110km/h ~200km/h ~350km/h ~510km/h
BMW i3 42.2kWh 19h 30m 12h 15m 6h 15m 4h 15m - 40m - -
BMW i3s 42.2kWh 19h 30m 12h 15m 6h 15m 4h 15m - 40m - -
Hyundai Ioniq EV 28kWh 14h 30m 9h 0m 5h 0m - - 30m 20m -
Hyundai Kona EV 64kWh 32h 45m 20h 30m 10h 30m - - 60m 45m -
Jaguar I-Pace 90kWh 43h 30m 27h 0m 13h 30m - - 1h 30m 45m -
Nissan Leaf 40kWh 19h 30m 12h 15m 7h 0m - - 40m - -
Renault Zoe 41kWh 21h 0m 13h 15m 6h 45m 4h 30m 2h 15m - - -
Renault Kangoo 33kWh 16h 0m 10h 0m 5h 0m - - - - -
Tesla Model S Long Range 100kWh 48h 45m 30h 15m 15h 15m 10h 15m 7h 0m - - 40m
Tesla Model S Performance 100kWh 48h 45m 30h 15m 15h 15m 10h 15m 7h 0m - - 40m
Tesla Model X Long Range 100kWh 48h 45m 30h 15m 15h 15m 10h 15m 7h 0m - - 40m
Tesla Model X Performance 100kWh 48h 45m 30h 15m 15h 15m 10h 15m 7h 0m - - 40m

От 100 км за по-старите електромобили до 500 км или дори повече при икономично шофиране за най-новите като Tesla Model S или Chevrolet Bolt.

Има зарядни станции разработени точно за тези случай. С високо ниво на защитеност от вода.

Как трябва да защитя себе си и ползвателите на електромобила от евентуален контакт с електрически ток?

Съветът ни е да се доверявате само на специалисти по зарядни станции за електромобили. Често специалистите по общи електротехнически въпроси, няма да ви дадат достатъчно добър съвет и така ще ви насочат грешно. Темата е строго специфична. Ето и извадка от стандарта IEC 61851-1, 

Edition 3.0 2017-02, 

Electric vehicle conductive charging system –  Part 1: General requirements


Нормативна уредба на РБългария за броя зарядни станции в публични сгради?

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

(обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.)

Чл. 50. (1) От предвидените места за гариране и паркиране на ЕПС съгласно приложение № 5 в нови сгради за обществено обслужване с повече от десет паркоместа, както и при реконструкция, обновяване, основен ремонт на съществуващи сгради за обществено обслужване най-малко едно от всеки десет паркоместа се оборудва със зарядна точка с голяма мощност (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство, като мощността е по-голяма от 22 kW), а останалите - с нормална мощност на точките (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство с мощност, по-малка от или равна на 22 kW, като се изключват устройства с мощност, по-малка от или равна на 3,7 kW).

(2) Броят места за гариране и паркиране по ал. 1, които е необходимо да се оборудват със зарядни точки (колонки) за ЕПС, се закръгляват към по-голямото цяло число.

(3) За нови жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение с над десет паркоместа, както и при тяхната реконструкция, обновяване или основен ремонт със заданието за проектиране на възложителя може да се предвижда съответстващото оборудване за зареждане на ЕПС, като делът на местата за ЕПС е 10 % от местата за паркиране и гариране, дадени в колона 3 на таблицата към приложение № 5 .

връзка към източника >> https://www.mrrb.bg/bg/naredba-rd-02-20-2-ot-20-dekemvri-2017-g-za-planirane-i-proektirane-na-komunikacionno-transportnata-sistema-na-urbaniziranite-teritorii-obn-dv-br-7-ot-2018-g-popr-br-15-ot-2018-g-izm-i-dop-br-98-ot-2018-g/